Bad Weather.. Follow for more. ———————————————–…
آوریل 15, 2020
More memes forprogrammers! • Follow for more! • Do you need advertising on …
آوریل 15, 2020

مبانی سئو

آموزش های اولیه سئو

عناوین صفحه منحصر به فرد و دقیق را ایجاد کنید

عنوان های صفحه را با استفاده از برچسب های عنوان مشخص کنید

عنوان نمایش دهنده موضوع صفحه است که به موتور جستجو میگوید یک صفحه خاص است  باید نوشت .
 باید نوشت<title>عنوان در داخل تگ عنوان منحصر به فرد برای هر صفحه در سایت شما محتوای عنوان صفحه در جستجو نمایش داده می شود  پس باید در انتخاب آن دقت کنیم کلمات در عنوان اگر به صورت متن ظاهر شوند ، پررنگ هستند

عنوان صفحه اصلی میتواند شامل موارد زیر باشد

نام وب سایت شما
نام کسب و کار شما را شامل شود
موقعیت فیزیکی شمارا شامل شود
باید کلمات کلیدی شما در عنوان صفحه باشد
نکته ای که باید به آن توجه کرد :
گوگل قبل از برسی خود مطالب صفحه ، عنوان را مورد برسی قرار میدهد در صورت مناسب نبودن عنوان بخش های دیگر را برسی نمیکند

چگونه برای سایت و صفحات آن عنوان مناسب انتخاب کنیم ؟

محتوای صفحه را با دقت توصیف کنیدعنوانی را انتخاب کنید که به طور مؤثر با موضوع محتوای صفحه ارتباط برقرار کند

برچسب های منحصر به فرد برای هر صفحه ایجاد کنیدهر یک از صفحات شما باید به طور ایده آل دارای یک برچسب عنوان منحصر به فرد باشد ، که به Google کمک می کند تا چگونه صفحه را از سایر سایتهای شما متمایز کند

از عناوین مختصر اما توصیفی استفاده کنید

 عناوین می توانند کوتاه و آموزنده باشند. اگر عنوان خیلی طولانی باشد ، Google فقط بخشی از آن را در نتیجه جستجو نشان می دهد

توجه : با استفاده از عناوین بسیار طولانی که برای کاربرانی که کلمات کلیدی غیرضروری را در برچسب های عنوان شما دارند ، کمکی نمی کنند

Title

Flip Box

Easily add or remove any text on your flip box!

Back Side

Easily add or remove any text on your flip box!

Read More

از تگ متا "توضیحات" استفاده کنید

مزایای متا توضیحات چیست؟
برچسب ها؟
توضیحات برچسب های متا مهم هستند زیرا ممکن است Google از آن استفاده کند
آنها را به عنوان قطعه برای صفحات خود انتخاب کنید. توجه داشته باشید که ما می گویم “ممکن” زیرا
Google ممکن است استفاده از بخش مربوط به صفحه قابل مشاهده شما را انتخاب کند
اگر متناسب با سؤال کاربر باشد ، کار خوبی انجام می دهد.
خلاصه ها را می توان برای هر صفحه تعریف کرد:
این متن میتواند یک جمله یا یک پاراگراف باشد .
برای تعیین مقدار استاندارد ، گوگل یک ابزار ارائه داده که با آن میتوان تعداد تکرار و طول متن توضیحاتی را متوجه شد .

از موارد زیر پرهیز کنید :

نوشتن متا تگ توضیحی که هیچ ارتباطی با مطالب موجود در صفحه ندارد
با استفاده از توضیحات عمومی مانند "این یک صفحه وب" یا "صفحه در مورد کارت های بیس بال جلوگیری کنید
پر کردن توضیحات فقط با کلمات کلیدی
کپی کردن و چسباندن کل محتوای سند در برچسب توضیحات
الف)به طور خلاصه محتوای صفحه را خلاصه کنید:
توضیحی را بنویسید که در صورت دیدن توضیحات متا توضیحات شما ، باعث آگاهی و علاقه کاربران شود ب)برای هر صفحه از توضیحات منحصر به فرد استفاده کنید