56 درصد از برندهای معتبر دارای لوگوهای ترکیبی هستند. (این لوگوهای عموما به نام لوگوتایپ شناخته می شوند)
آین لوگوها نام نوشتاری یک شرکت را بهمراه طرحی نشانه ای باهم مرتبط می کنند.بدلیل اینکه این لوگوها علائم ترکیبی هستند برای طراحی به فکر و زمان بیشتری نیاز دارند اما این زمان و انرژی بیشتر، در نهایت منجر به طراحی لوگوی ویژه و کاربردی تر می شود.
طراحی لوگوتایپ خوانایی را جدی بگیرید
لوگو اسم فارسی، هرچقدر هم که زیبایی بصری و تکنیک های فنی در آن رعایت شده باشد در صورتی که قابلیت خواندن سریع را نداشته باشد هیچ جایگاهی در ذهن مخاطب ایجاد نمی کند.پس مهمترین موضوع در ساخت لوگو اسم فارسی، خوانایی آن نوشته است. نمونه بارزی از یک تایپوگرافی فارسی در زیر مشاهده می نمایید . ساخت لوگوتایپ فارسی رایانه کمک توسط آژانس هویت بصری ناصرآبادی ایده پردازی و طراحی گردیده است.
قدرت در سادگی است
ذهن انسان، به گونه ای فطری از پیچیدگی و شلوغی فرار می کند و هر چقدر المان های بصری نزدیک به اشکال هندسی ساده همچون مستطیل، دایره و مثلث باشند جذابیت بصری آن ها از نگاه مخاطب افزایش می یابد. پس هرچه ساختار اجزای حروف نوشتاری، نزدیک به این اشکال باشد علاوه بر خوانایی بهتر، سریع تر در ذهن مخاطب ثبت می گردد.

همانطور که ملاحظه می فرمایید لوگوتایپ فارسی شرکت لایفو در ساده ترین شکل ممکن ایده پردازی و طراحی شده است.
لوگو اسم افقی، جذاب تر است
دو چشم انسان در کنار هم و به صورت افقی قرارگرفته است و هر آنچه به صورت افقی باشد جذابتر به نظر می رسد. پس این قانون را فراموش نکنید که لوگوتایپ را یک مستطیل فرضی قرار دهید.