Flat or bulky? From …
ژانویه 14, 2020
طراحی سایت با php
طراحی سایت با php
ژانویه 22, 2020

تگ های مهم در HTML

تگ های مهم html
نام تگتوضیحHTML5مثال
<!–…–>برای تعریف/ایجاد توضیحات در صفحه وبمثال
<!DOCTYPE>برای مشخص کردن نوع یا نسخه صفحه وبمثال
<a>برای ایجاد یا تعریف لینک ها در صفحه وبمثال
<abbr>برای تعریف مخفف ها یا اختصارها در صفحه وبمثال
<acronym>برای تعریف مخفف ها یا اختصارها در صفحه وبمثال
<address>برای تعریف اطلاعات تماس نویسنده یک صفحه وبمثال
<applet>برای تعریف یا جاسازی اپلت ها در صفحه وب
<area>برای تعریف یک نقشه تصویری (یک تصویر با نقاط قابل کلیک)مثال
<article>برای ایجاد پست / مقاله / مطالب در یک صفحه وبمثال
<aside>برای تعریف محتوا فرعی (محتوایی که در ارتباط با محتوای اصلی است)مثال
<audio>برای گذاشتن آهنگ / موسیقی و.. در یک صفحه وبمثال
<b>یک متن را برجسته یا کلفت می کند (بدون هیچ ارزش محتوایی)مثال
<base>برای تعریف یک لینک پایه در یک صفحه وبمثال
<basefont>برای تعریف یک فونت پایه در یک صفحه وبمثال
<bdi>برای تعریف جهت یک محتوا (مثلا برای گذاشتن متن انگلیسی در متن فارسی)مثال
<bdo>برای برعکس کردن محتوامثال
<bgsound>برای گذاشتن موزیک در پس زمینه صفحهمثال
<big>اندازه یک متن را کمی بزرگتر میکندمثال
<Blink>برای ایجاد یک متن چشمک زن ( روشن و خاموش شدن متن )
<blockquote>برای ایجاد یک نقل قول از یک سورس یا منبع خارجی
(خارجی یعنی خارج از اون صفحه وب)
مثال
<body>برای ایجاد بدنه اصلی یک صفحه وبمثال
<br>برای شکستن خط و رفتن به سطر جدیدمثال
<button>برای ایجاد یک دکمه در صفحه وبمثال
<canvas>یک ظرف برای نگهداری اشکل گرافیکیمثال
<caption>برای تعریف عنوان یا کپشن برای یک جدولمثال
<center>یک متن را در وسط صفحه قرار میدهدمثال
<cite>برای تعریف عنوان یک کار یا اثر یا یک عمل انجام شدهمثال
<code>برای قرار دادن کدهای کامپیوتری در یک صفحه وبمثال
<col>برای انتخاب یک یا چندین ستون جدولمثال
<colgroup>برای انتخاب یک یا چندین ستون جدولمثال
<data>ایجاد یک محتوا قابل خواندن  و قابل ترجمه توسط ماشین های مترجممثال
<datalist>یک لیست از گزینه های از پیش تعریف شده را مشخص میکندمثال
<dd>یک توضیح/شرح برای آیتم های یک لیست توضیحی مشخص میکندمثال
<del>برای حذف کردن یک محتوا (برویش خط میکشد)مثال
<details>برای ایجاد یک باکس بازشو جهت نمایش محتوا به کاربرمثال
<dfn>میتوان یک اصطلاح را تعریف کردمثال
<dialog>برای ایجاد یک باکس دیالوگ جهت نمایش در مرورگرمثال
<dir>برای ایجاد یک لیست نامرتبمثال
<div>برای ایجاد طرح بندی یک قالب وبسایتمثال
<dl>برای ایجاد یک لیست دارای توضیحات در صفحه وبمثال
<dt>برای ایجاد آیتم های یک لیست دارای توضیحات در صفحه وبمثال
<em>برای تاکید بروی یک محتوامثال
<embed>یک ظرف برای نگهداری محتوای خارج از صفحه وب (مثله فایل های فلش یا PDF)مثال
<fieldset>برای گروه بندی عناصر یک فرممثال
<figcaption>ایجاد یک عنوان برای تگ <figure>مثال
<figure>برای گذاشتن یک محتوای مستقل در یک صفحه وب (مثله نمودارها،تصاویر و..)مثال
<font>برای تعریف یک محتوا با فونت و اندازه و رنگ مشخص شدهمثال
<footer>برای ایجاد فوتر یا پایینی ترین قسمت یک سایتمثال
<form>برای ایجاد یک فرم در صفحه وبمثال
<frame>در داخل تگ <frameset> قرار میگیردمثال
<frameset>برای تعریف فریم ها در یک صفحه وبمثال
<h1> – <h6>برای ایجاد تگ های تیتر یا عنوان در صفحه وبمثال
<head>برای تعریف یا ایجاد قسمت هد یک صفحه وبمثال
<header>برای ایجاد هدر سایتمثال
<hgroup>برای گروه بندی کردن تگ های تیتر یا هدینگمثال
<hr>یک خط افقی صاف برای جدا کردن محتوا از همدیگرمثال
<html>ریشه و ستون اصلی یک صفحه وب را تعریف میکندمثال
<i>متن را کمی کج نمایش میدهدمثال
<iframe>برای ایجاد فریم ها در صفحه وب (مثلا قرار دادن یک سایت در یک صفحه وب)مثال
<img>برای گذاشتن عکس / تصویر در صفحه وبمثال
<input>برای قرار دادن کنترل های ورودی در یک فرممثال
<ins>یک خط به زیر محتوا میکشدمثال
<isindex>برای ارسال یک query یا پرس جو به سمت سرور
<kbd>برای تعریف ورودی های صفحه کلیدمثال
<keygen>برای تولید یک جفت کلید یا کد رمزنگاری شده در سمت کاربر و سرور
<label>تعریف یک لیبل یا برچسب برای کنترل های ورودیمثال
<legend>برای ایجاد یک عنوان/کپشن برای تگ <fieldset>مثال
<li>برای تعریف آیتم های یک لیست نامرتب یا مرتبمثال
<link>برای تعریف رابطه بین صفحه جاری و محتوای خارجی (صفحه یا فایلی که بهش لینک شده)مثال
<main>برای ایجاد بخش اصلی از یک صفحه وبمثال
<map>برای تعریف یک نقشه تصویری
(تصویری که بروی آن تعدادی لینک وجود داشته باشد)
مثال
<mark>ماژیک زرد – برای رنگی کردن محتوامثال
<marquee>برای به حرکت درآوردن متن یا تصویر بصورت افقی یا عمودیمثال
<menu>برای ایجاد یک منو یا لیستی از دستورات یا آیتم هامثال
<menuitem>برای ایجاد آیتم های تگ <menu>مثال
<meta>برای تعریف متاداده ها در یک صفحه وبمثال
<meter>میتوان یک گیج (Gauge) اندازه گیری را در یک صفحه وب ایجاد کردمثال
<nav>برای ایجاد منو – (میتونه منوی اصلی سایت باشه)مثال
<nobr>از شکستن متن به سطرهای بعد جلوگیری می کند.مثال
<noframes>برای تعریف یک متن دلخواه – جهت نمایش به کاربر –
در صورت عدم پشتیبانی مرورگر کاربر از تگ
مثال
<noscript>برای تعریف یک متن دلخواه – جهت نمایش به کاربر –
در صورت عدم پشتیبانی مرورگر کاربر از تگ
مثال
<object>برای ایجاد یا تعریف پلاگین ها در صفحه وبمثال
<ol>برای ایجاد یک لیست مرتب شده در صفحه وبمثال
<optgroup>برای ایجاد یک عنوان از دسته یا گروهی از آیتم های لیست بازشومثال
<option>آیتم یا گزینه های لیست بازشو را مشخص میکندمثال
<output>برای نمایش خروجی یک عمل انجام شده (مثله عمل ماشین حساب)مثال
<p>برای ایجاد پاراگراف در یک صفحه وبمثال
<param>برای تعریف پارامترهای پلاگین <object>مثال
<picture>برای ایجاد یک باکس از تصاویر در یک صفحه وبمثال
<plaintext>برای ایجاد متن ساده و بدون هیچگونه قالب بندیمثال
<pre>برای ایجاد یک محتوا با فرمت و قالب بندی دلخواهمثال
<progress>برای نمایش میزان پیشرفت یک عمل/کار یا پروژهمثال
<q>برای ایجاد یک نقل قول کوتاهمثال
<rp>برای حاشیه نویسی در تایپوگرافی زبان های شرق آسیامثال
<rt>برای حاشیه نویسی در تایپوگرافی زبان های شرق آسیامثال
<ruby>برای حاشیه نویسی در تایپوگرافی زبان های شرق آسیامثال
<s>برای خط کشیدن بروی یک متن (یعنی اون متن تاریخ اعتبارش تموم شده)مثال
<samp>برای نمایش یک خروجی مثله خروجی کامپیوترمثال
<script>برای تعریف یا استفاده از جاوااسکریپت در صفحه وبمثال
<section>برای ایجاد یک بخش / قسمت در یک صفحه وبمثال
<select>برای ایجاد یک لیست بازشومثال
<small>اندازه یک متن را کمی کوچکتر نمایش میدهدمثال
<source>برای مشخص کردن سورس/منبع یک فایل چندرسانه ایمثال
<spacer>برای ایجاد فضای خالی ( فاصله ) بصورت افقی و عمودی.
<span>یک تگ Inline (اینلاینی) برای ایجاد محتوای درون خطیمثال
<strike>برای خط کشیدن بروی یک متنمثال
<strong>یک متن را برجسته یا کلفت میکند. ( با ارزش محتوایی بالا )مثال
<style>برای تعریف یا استفاده از دستورات CSS درون صفحه وبمثال
<sub>برای ایجاد یک متن پایین نویسمثال
<summary>برای ایجاد عنوان برای تگ <details>مثال
<sup>برای ایجاد یک متن بالا نویسمثال
<svg>یک ظرف برای نگهداری اشکال گرافیکیمثال
<table>برای ایجاد جدول در صفحه وبمثال
<tbody>برای ایجاد بدنه اصلی یک جدولمثال
<td>برای ایجاد سلول های یک جدولمثال
<template>برای مخفی کردن محتوا در سمت کاربر ( Client )مثال
<textarea>برای ایجاد یک ناحیه متنی ( باکس متن ) برای دریافت اطلاعاتمثال
<tfoot>برای ایجاد فوتر یک جدولمثال
<th>برای ایجاد هدر ستون های یک جدولمثال
<thead>برای ایجاد هدر یک جدولمثال
<time>برای ایجاد یک زمان – (تاریخ و ساعت) در یک صفحه وبمثال
<title>برای ایجاد عنوان یک صفحه وب در مرورگرها و موتورهای جستجوگرمثال
<tr>برای ایجاد سطرهای یک جدولمثال
<track>برای ایجاد محتوای متنی یک رسانه (مثله زیرنویس ویدئو)