لوگو های امروزه پیشینه بسیار دوری داشته اند.از زمان های بسیار دورمردمان هر قبیله برای خود علامت ونشانی داشته و تا الان روی دیواره ای قار ها مشاهده میشود به وسیله این علائم میتوانستند قوم های و مکان هایی که ساکن هستند را شناسایی کنند .
امزوه نیز هر ارگان و شرکتی و فردی نیاز به معرف دارد که بویسیله آن بتواند هدف ,شعار ,برند خود را معرفی کنداز این رو به طراحی لوگو نیاز مند میشوند
لوگو گرافیکی به دلیل ضرافت هایی که دارد میتواند بسیار باز خودر داشته باشد و برای مشتری جذاب به نظر برسد و در عین حال در خود شعاری نهفته باشد .