یک اینستاگرامی و یک تلگرامی به روایت تصویر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#انگ…

سکوت محض من ای دوست، از رضایت نیست ز حجم بغض مگر کوه در گلو دارم .. ! #تکست_س...
سکوت محض من ای دوست، از رضایت نیست ز حجم بغض مگر کوه در گلو دارم .. ! #تکست_س…
می 16, 2020
خنده هامو نبین به موقعشم جدی میشم پاش بیوفته میجنگم نامردی هم نیس تو ریشم #استا...
خنده هامو نبین به موقعشم جدی میشم پاش بیوفته میجنگم نامردی هم نیس تو ریشم #استا…
می 16, 2020

یک اینستاگرامی و یک تلگرامی به روایت تصویر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#انگ…

یک اینستاگرامی و یک تلگرامی به روایت تصویر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#انگ...


👆یک اینستاگرامی و یک تلگرامی به روایت تصویر😂😜 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#انگلیسی #اینستاگرام #تلگرام #واتساپ #فان #عکس #چت #تولید_محتوا #موبایلSource