پیش بینی که محقق شد فریاد زدیم که حضرات بازی بسته شدن پیچ #اینستاگرام تتلو یک …

Tall trees #red #green #water #bestoftheday #black #party #white #yum #flower #...
Tall trees #red #green #water #bestoftheday #black #party #white #yum #flower #…
ژوئن 6, 2020
فالو کن خاهشن فالو کن فالو کن بک بده فالوت کنم ________________________________ ...
فالو کن خاهشن فالو کن فالو کن بک بده فالوت کنم ________________________________ …
ژوئن 6, 2020

پیش بینی که محقق شد فریاد زدیم که حضرات بازی بسته شدن پیچ #اینستاگرام تتلو یک …

پیش بینی که محقق شد فریاد زدیم که حضرات بازی بسته شدن پیچ #اینستاگرام تتلو یک ...


🚨 پیش بینی که محقق شد 🔞 فریاد زدیم که حضرات بازی بسته شدن پیچ #اینستاگرام تتلو یک سناریوی از قبل طراحی شده است، و به زودی #تتلو پیج جدید میزنه و اینستاگرام هم کاریش نداره.
اما خدانکند مافیای اسکورت سرویس از این بازی ساختگی استفاده کنه و در پی جذب دختران نوجوان برای ارائه خدمات جنسی در ترکیه باشه.😔 🚺 این فیلم تاسف بار از تتلو را ببینید که چگونه با افتخار از این دختر متولد 1383 که در دست اوست رونمایی می کنه، به نظر شما این دختران چگونه از #ترکیه سردراورده اند!! 📵 اینستاگرام #فساد خانه ای است با ظاهر شیک و باطن مریض، کرم های شرطبندی و #انگلان مثل زالو از اینستاگرام ارتزاق می کنند و دام برای ناموس شیعه پهن کرده اند وقت آن نرسیده مطالبه جدی #فیلترینگ دائمی اینستاگرام را جریان انقلابی شروع کند؟؟؟Source