‹ ولی نباید از اینکه تنهایی ناراحت باشی، وقتی این تنهایی انتخاب خودته! تو اطرافت…

بازار تبریز بازار بزرگ تبریز، با مساحت یک کیلومتر مربعی بزرگترین بازار سرپوشیده ...
بازار تبریز بازار بزرگ تبریز، با مساحت یک کیلومتر مربعی بزرگترین بازار سرپوشیده …
ژوئن 17, 2020
𝐀𝐌𝐈𝐑𝐀𝐋𝐈 𝐑𝐀𝐍𝐉𝐏𝐎𝐑 اونی که چشم دیدن مارو نداره ، آب هویج بخوره... #امیرعلی_رنجپو...
𝐀𝐌𝐈𝐑𝐀𝐋𝐈 𝐑𝐀𝐍𝐉𝐏𝐎𝐑 اونی که چشم دیدن مارو نداره ، آب هویج بخوره… #امیرعلی_رنجپو…
ژوئن 17, 2020

‹ ولی نباید از اینکه تنهایی ناراحت باشی، وقتی این تنهایی انتخاب خودته! تو اطرافت…

‹ ولی نباید از اینکه تنهایی ناراحت باشی، وقتی این تنهایی انتخاب خودته! تو اطرافت...


‹💛💛💛
ولی نباید از اینکه تنهایی ناراحت باشی، وقتی این تنهایی انتخاب خودته!
تو اطرافت رو خوب دیدی،همه رو سنجیدی،خودت به این نتیجه رسیدی این آدما با بودنشون نمیتونن خلأهای درونت رو پُر کنن! این تو بودی که فَهمیدی با بودنشون بیشتر احساس میکنی تنهایی!
این نوع تنها شدن ناراحتی نداره…
من با اطمینان کامل بهت میگم تو خیلی قوی هستی، خیلی… خیلی… به اندازه تَنهایی‌هات… -نورا مرغوب
#زندگی#تنهایی#اینستاگرام#موسیقی#عشق#مادر#پدرSource