صف تعویض پلاک در خیابان اتحاد حکیمیه پدیده نوبت فروشی در این مرکز تعویض پلاک ه…

اینستا گرام جای درد دل نیست...!!! . . حسن حااجبی... . .... . .#همسرداری #ازدوا...
اینستا گرام جای درد دل نیست…!!! . . حسن حااجبی… . …. . .#همسرداری #ازدوا…
می 17, 2020
هیچوقت زندگی اونجوری که فک میکردیم نبود و نیست چون .....؟؟؟؟کپشن با شما #دلی #د...
هیچوقت زندگی اونجوری که فک میکردیم نبود و نیست چون …..؟؟؟؟کپشن با شما #دلی #د…
می 17, 2020

صف تعویض پلاک در خیابان اتحاد حکیمیه پدیده نوبت فروشی در این مرکز تعویض پلاک ه…

صف تعویض پلاک در خیابان اتحاد حکیمیه پدیده نوبت فروشی در این مرکز تعویض پلاک ه...


صف تعویض پلاک در خیابان اتحاد حکیمیه

پدیده نوبت فروشی در این مرکز تعویض پلاک هم وجود دارد .
این هم یک نوع کارآفرینی است؟ 😄😄 (خیابان اتحاد در محدوده محله حکیمیه قرار دارد )

#کانال_خبری_حکیمیه
@hakimieh_news
#حکیمیه
#تهرانپارس
#اخبار_حکیمیه
#پردیس
#لواسان
#اینستاگرام

 Source