زمین بهشت میشود، روزیکه مردم بفهمند هیچ چیزعیب نیست جز،قضاوت ومسخره کردن دیگرا…

. . تهش می تونست یه چی بشه اما مصدومیت هاش نذاشت . به نظرتون باید باید فروخته بش...
. . تهش می تونست یه چی بشه اما مصدومیت هاش نذاشت . به نظرتون باید باید فروخته بش…
ژوئن 13, 2020
نام مدل : خورشیدی کلاسیک اسکلت مبلمان : چوب گردو.راش لمسه دستی و پلیسه نشیمن مبل...
نام مدل : خورشیدی کلاسیک اسکلت مبلمان : چوب گردو.راش لمسه دستی و پلیسه نشیمن مبل…
ژوئن 13, 2020


زمین بهشت میشود،
روزیکه مردم بفهمند
هیچ چیزعیب نیست
جز،قضاوت ومسخره کردن دیگران.
هیچ چیز گناه نیست
جز،حق مردم.
هیچ چیزثواب نیست
جز،خدمت به دیگران.
هیچ کس اسطوره نیست
الادرمهربانى وانسانیت.
هیچ دینی باارزش ترازانسانیت نیست،
هیچ چیزجاودانه نمی ماند
جز،عشق هیچ چیزماندگارنیست جزخوبى

@panah_kade
#فریاد
#شاملو
#شادمهرعقیلی
#استوری #موزیک #مهربانی #همایون #همسفر #همایون_شجریان #حجتاشرفزاده #همای
#سالارعقیلی #فیسبوک #پناهکده #مستان #سینما #رادیو #فصل_عاشقی #وفا #سیما #همای_مستان #شب #اینستاگرام #واتساپ #تلگرام #ترانه #عقیلی
#دیدنیها #خداSource